Fakta

Gas

ALPHAGAZ 1 LUFT M20 ALPHAGAZ 1 LUFT

M20

O2 20% ±1 %

Rest N2

ALPHAGAZ är Air Liquides enkla och säkra produktval för laboratorieändamål
ALPHAGAZ 1 är utvecklat för analys från % till ppm
200 BAR   M20   4 m³

ALPHAGAZ 1 LUFT

M20

Mix | O2 20% ±1 %
Rest N2

200 BAR   M20   4 m³

ARTIKELNUMMER

P0291M20R2A001

VENTILUTLOPP

G 5/8", invändig höger, DIN 13

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Gas i flamdetektorer (AAS, CLD, FID, THC…)
Instrumentgas (LCMS, NMR, TGA, TOC…)
Spolgas (UV, FTIR…)
Nollgas (GC-FID, FTIR…)

TRANSPORTINFORMATION

Komprimerad gas
Officiell transportbenämningLuft, komprimerad (Tryckluft)
UN-nummer1002
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 1 A
Officiell transportbenämning
ADR/RIDKlass
Klassificeringskod

GASDATA

Molekylvikt:28,96 g/mol

Relativ densitet, gas: 1 (luft=1)

Färg: färglös gas

Lukt: ingen

EGENSKAPER

Risker: komprimerad gas
Explosionsområde: inte brännbar
Personligt skydd: inget skydd behövs

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Renhet (%-vol)
O2 20% ±1 %
Rest N2
Andra komponenter (ppm-v)
H2O ≤ 3
CO ≤ 1
CO2 ≤ 1
CnHm (C1-C4) ≤ 0,1

ÖVERRENSSTÄMMELSE

Minimum totalrenhet: N2 + O2 ≥ 99,999%
Stabilitet: 60 månader

ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.

Ta en titt på våra utrustningar

Vänta......