ALPHAGAZ MIX H2 2%/AR FLASKA 50L 200 BAR |

ALPHAGAZ MIX H2 2%/AR FLASKA 50L 200 BAR |

REF. P3330L50R2A001

Ar + H2 2 % ±0.1%

Gasemballage: Flaska
Storlek: 50L
Tryck: 200 bar
Innehåll: 10,80 m³

Mer om ALPHAGAZ MIX H2 2%/AR FLASKA 50L 200 BAR | REF. P3330L50R2A001

ALPHAGAZ är Air Liquides enkla och säkra produktval för laboratorieändamål

Tryck

200 bar

Storlek

50L

Innehåll

10,80 m³

Molekylvikt

Mix

Relativ densitet, gas

Tyngre än luft

Anslutning

W 24,32 x 1/14", utvändig höger, DIN 10

Sammansättning (% mol)

Ar + H2 2 % ±0.1%

Andra komponenter (ppm-v)

H2O (5 bar) ≤ 5
O2 ≤ 5
CnHm ≤ 0.5

Ytterligare information

Stabilitet: 36 månader

Lukt

Luktfri

Färg

färglös

 • safety

 • Personligt skydd: Sörj för tillräcklig ventilation.

 • Risker: Innehåller gas under tryck; kan explodera under effekt av värme. Asfyxiant i höga koncentrationer.

 • Explosionsområde: icke brännbar


 • transportation

 • Transportinformation: Komprimerade gaser

 • Officiell transportbenämning: Komprimerad gas, N.O.S. (Argon, Hydrogen)

 • UN-nummer: 1956

 • ADR/RID: 2

 • Klassificeringskod: 1A

 • ADR

ALPHAGAZ™ MIX H2 2%/AR

Mer om ALPHAGAZ™ MIX H2 2%/AR

ALPHAGAZ är Air Liquides enkla och säkra produktval för laboratorieändamål