ALPH-MIX CO2-H2 10-10%/N2 FLASKA 50L 200 BAR |

ALPH-MIX CO2-H2 10-10%/N2 FLASKA 50L 200 BAR |

REF. P3802L50R2A001

N2 + H2 10 % ±0.5% + CO2 10 % ±0.5%

Gasemballage: Flaska
Storlek: 50L
Tryck: 200 bar
Innehåll: 10,80 m³

Mer om ALPH-MIX CO2-H2 10-10%/N2 FLASKA 50L 200 BAR | REF. P3802L50R2A001

ALPHAGAZ är Air Liquides enkla och säkra produktval för laboratorieändamål

Tryck

200 bar

Storlek

50L

Innehåll

10,80 m³

Molekylvikt

Mix

Relativ densitet, gas

Nästan som luft eller lättare

Anslutning

W 21,8 x 1/14", utvändig vänster, DIN 1

Sammansättning (%-vol)

N2 + H2 10 % ±0.5%
CO2 10 % ±0.5%

Andra komponenter (ppm-mol)

H2O (5 bar) ≤ 5
O2 ≤ 5

Ytterligare information

Stabilitet: 36 månader

conformity

36 månader

Lukt

Luktfri

Färg

färglös

 • safety

 • Personligt skydd: Rök inte vid hantering av produkten, sörj för tillräcklig ventilation.

 • Risker: Extremt brandfarlig gas. Innehåller gas under tryck; kan explodera

 • Explosionsområde: mycket brandfarligt


 • transportation

 • Transportinformation: Komprimerade gaser

 • Officiell transportbenämning: Komprimerad gas, brännbar, N.O.S. (Hydrogen, Nitrogen)

 • UN-nummer: 1954

 • ADR/RID: 2

 • Klassificeringskod: 1F

 • ADR

ALPHAGAZ™ MIX CO2-H2 10-10%/N2

Mer om ALPHAGAZ™ MIX CO2-H2 10-10%/N2

ALPHAGAZ är Air Liquides enkla och säkra produktval för laboratorieändamål