ALPHAGAZ MIX CH4 10%/AR FLASKA 50L 200 BAR |

ALPHAGAZ MIX CH4 10%/AR FLASKA 50L 200 BAR |

REF. P3110L50R2A001

Ar + CH4 10 % ±1 %

Gasemballage: Flaska
Storlek: 50L
Tryck: 200 bar
Innehåll: 10,90 m³

Mer om ALPHAGAZ MIX CH4 10%/AR FLASKA 50L 200 BAR | REF. P3110L50R2A001

ALPHAGAZ är Air Liquides enkla och säkra produktval för laboratorieändamål

Tryck

200 bar

Storlek

50L

Innehåll

10,90 m³

Molekylvikt

Mix

Relativ densitet, gas

Tyngre än luft

Anslutning

W 21,8 x 1/14", utvändig vänster, DIN 1

Sammansättning (% mol)

Ar + CH4 10 % ±1 %

Andra komponenter (ppm-v)

H2O (5 bar) ≤ 5
O2 ≤ 5

Ytterligare information

Stabilitet: 36 månader

Lukt

Luktfri

Färg

färglös

  • safety

  • Personligt skydd: Rök inte vid hantering av produkten, sörj för tillräcklig ventilation.

  • Risker: Extremt brandfarlig gas. Innehåller gas under tryck; kan explodera


  • transportation

  • Transportinformation: Komprimerade gaser

  • Officiell transportbenämning: Komprimerad gas, brännbar, N.O.S.

  • UN-nummer: 1954

  • ADR/RID: 2

  • Klassificeringskod: 1 F

  • ADR

ALPHAGAZ™ MIX CH4 10%/AR

Mer om ALPHAGAZ™ MIX CH4 10%/AR

ALPHAGAZ är Air Liquides enkla och säkra produktval för laboratorieändamål