ALPHAGAZ™ 2 HELIUM FLASKA L50 |

ALPHAGAZ™ 2 HELIUM FLASKA L50 |

REF. P0252L50R2A001

He ≥ 99,9999 %

Gasemballage: Flaska
Storlek: L50
Tryck: 200 bar
Innehåll: 9.30 m³

Mer om ALPHAGAZ™ 2 HELIUM FLASKA L50 | REF. P0252L50R2A001

ALPHAGAZ är Air Liquides enkla och säkra produktval för laboratorieändamål
ALPHAGAZ 2 är utvecklat för analys från ppm till ppb

Tryck

200 bar

Storlek

L50

Innehåll

9.30 m³

Molekylvikt

4 g/mol

Relativ densitet, gas
Relativ densitet, flytande

0,14 (luft=1)
N/A (vatten=1)

Anslutning

W 24,32 x 1/14", utvändig höger, DIN 10

N° CAS

7440-59-7

Andra komponenter (ppm-v)

H2O ≤ 0.5
O2 ≤ 0.1
CO ≤ 0.1
CO2 ≤ 0.1
CnHm ≤ 0.1
H2 ≤ 0.1

Ytterligare information

Produkten rekommenderas för analyser från ppm till ppb
Stabilitet: 60 månader

Lukt

Luktfri

Färg

färglös

 • safety

 • Personligt skydd: Sörj för tillräcklig ventilation.

 • Risker: Kvävning i höga koncentrationer

 • Explosionsområde: icke brännbar


 • transportation

 • Transportinformation: Flaskor med komprimerad gas

 • Officiell transportbenämning: Helium, komprimerad

 • UN-nummer: 1046

 • ADR/RID: 2

 • Klassificeringskod: 1A

 • ADR

ALPHAGAZ™ 2 HELIUM

Mer om ALPHAGAZ™ 2 HELIUM

ALPHAGAZ är Air Liquides enkla och säkra produktval för laboratorieändamål
ALPHAGAZ 2 är utvecklat för analys från ppm till ppb