ALPHAGAZ 2 ARGON FLASKA 50L 200 BAR (EOI) |

ALPHAGAZ 2 ARGON FLASKA 50L 200 BAR (EOI) |

REF. P0022L50R2A001

Ar ≥ 99,9999 %

Gasemballage: Flaska
Storlek: 50L
Tryck: 200 bar
Innehåll: 10,90 m³

Mer om ALPHAGAZ 2 ARGON FLASKA 50L 200 BAR (EOI) | REF. P0022L50R2A001

ALPHAGAZ är Air Liquides enkla och säkra produktval för laboratorieändamål
ALPHAGAZ 2 är utvecklat för analys från ppm till ppb

Tryck

200 bar

Storlek

50L

Innehåll

10,90 m³

Molekylvikt

39.95 g/mol

Relativ densitet, gas
Relativ densitet, flytande

1,38 (luft=1)
1,40 (vatten=1)

Anslutning

W 24,32 x 1/14", utvändig höger, DIN 10

N° CAS

7440-37-1

Andra komponenter (ppm-v)

H2O (5 bar) ≤ 0,5
O2 ≤ 0,1
CO ≤ 0,1
CO2 ≤ 0,1
CnHm ≤ 0,1
H2 ≤ 0,1

Ytterligare information

Produkten rekommenderas för analyser från ppm till ppb
Stabilitet: 60 månader

Lukt

Luktfri

Färg

färglös

 • safety

 • Personligt skydd: Sörj för tillräcklig ventilation.

 • Risker: Innehåller gas under tryck; kan explodera under effekt av värme. Asfyxiant i höga koncentrationer.

 • Explosionsområde: inert; icke brännbar


 • transportation

 • Transportinformation: Flaskor med komprimerad gas

 • Officiell transportbenämning: Argon, komprimerad

 • UN-nummer: 1006

 • ADR/RID: 2

 • Klassificeringskod: 1A

 • ADR

ALPHAGAZ™ 2 ARGON

Mer om ALPHAGAZ™ 2 ARGON

ALPHAGAZ är Air Liquides enkla och säkra produktval för laboratorieändamål
ALPHAGAZ 2 är utvecklat för analys från ppm till ppb