ALPHAGAZ 1 NITROGEN FLASKA SMARTOP 20L 200 BAR (GOI) |

ALPHAGAZ 1 NITROGEN FLASKA SMARTOP 20L 200 BAR (GOI) |

REF. P0271M20S2A001

N2 ≥ 99,999 %

Gasemballage: Flaska
Storlek: 20L SMARTOP
Tryck: 200 bar
Innehåll: 3,90 m³

Mer om ALPHAGAZ 1 NITROGEN FLASKA SMARTOP 20L 200 BAR (GOI) | REF. P0271M20S2A001

Högren kvävgas för noggranna analyser – från % till ppm

När ska jag välja ALPHAGAZ™ 1 nitrogen?

ALPHAGAZ™ 1 nitrogen (N2) är en högren gas i ALPHAGAZ™ 1-familjen. ALPHAGAZ™ 1-produkter överstiger kraven från de flesta tillverkare av analysutrustning, med lågt föroreningsinnehåll och hög renhet. ALPHAGAZ™ 1 nitrogen kan användas som laboratoriegas i många olika tillämpningar. Gasflaskor med storlek anpassad för kraven finns över hela Sverige. 

Vilka är de största fördelarna med ALPHAGAZ™ 1 kvävgas?

Pålitlig kvalitet:

 • Låga halter av kritiska föroreningar
 • Dokumenterad kvalitet på bifogad produktetikett (konformitetsintyg CoC)
 • Säkrad spårbarhet med streckkod och satsnummer 
 • Speciell förbehandling av gasflaskpr säkerställer produktens renhet och långtidsstabilitet 

Enklare val:

 • Standardgas för laboratorieanalys i intervallet % till ppm
 • Storlekar (S10, M20, L50, V12) 
 • Anpassad utrustning för högren gas finns att beställa

Konsekvent, tillförlitlig service:

 • ALPHAGAZ™ 1 nitrogen finns i lager och därmed alltid på rätt plats vid rätt tid
 • Från offert till leverans – du får support från vårt Expertise Centre.

Egenskaper för ALPHAGAZ™ 1 kvävgas

ALPHAGAZ™ 1 nitrogen (N2) är avsedd för användning vid laboratorieanalys, i intervallet % till ppm. Tack vare dess specifikation för viktiga orenheter (som till exempel fukt, syre, kolväten) är en mångsidig vid användning i analys. 

Produkterna har 5 års lagringstid och levereras med produktetikett (konformitetsintyg CoC)

Tillförlitlig kvalitet säkerställs genom ISO 9001-certifiering för våra laboratorier.

Användningsområde för ALPHAGAZ™ 1 kvävgas

Vid analys används ALPHAGAZ™ 1 nitrogen (N2) ofta som bärgas i gaskromatografi (GC). Ett ytterligare användningsområde är som drivgas, till exempel inom LC/MS. ALPHAGAZ™ 1 nitrogen används som spolgas i olika typer av analysinstrument, som till exempel gnistspektrometer, NDIR eller ICP. 

Inom halvledarindustrin används ALPHAGAZ™ 1 nitrogen för inertering och rening och som spolgas. Den kan också användas som bärgas i CVD.

Leveransform för ALPHAGAZ™ 1 kvävgas

ALPHAGAZ™-produkter finns över hela världen – med samma höga kvalitet. 

Air Liquide levererar högrena gaser över hela Sverige i gasflaskor med flera storlekar (10, 20 och 50 liter) och som flaskpaket (12 x 50 liter) och normalt tryck 200 bar.

Specialgasblandningar- Gör förfrågan på en specialgasblandning

Tryck

200 bar

Storlek

20L SMARTOP

Innehåll

3,90 m³

Molekylvikt

28.01 g/mol

Relativ densitet, gas
Relativ densitet, flytande

0,97 (luft=1)
0,80 (vatten=1)

Anslutning

W 24,32 x 1/14", utvändig höger, DIN 10
SMARTOP: W 24,32 x 1/14", utvändig höger, DIN 10

N° CAS

7727-37-9

Andra komponenter (ppm-v)

H2O ≤ 2 ppm
O2 ≤ 2 ppm
CnHm ≤ 0.5 ppm
CO ≤ 0.5 ppm
CO2 ≤ 0.5 ppm

Ytterligare information

Produkten rekommenderas för analyser från % till ppm
Stabilitet: 60 månader

Lukt

Luktfri

Färg

färglös

 • safety

 • Personligt skydd: Sörj för tillräcklig ventilation.

 • Risker: Kan orsaka kvävning i höga koncentrationer

 • Explosionsområde: icke brännbar


 • transportation

 • Transportinformation: Komprimerade gaser

 • Officiell transportbenämning: Nitrogen, komprimerad

 • UN-nummer: 1066

 • ADR/RID: 2

 • Klassificeringskod: 1A

 • ADR

ALPHAGAZ™ 1 NITROGEN

Mer om ALPHAGAZ™ 1 NITROGEN

Högren kvävgas för noggranna analyser – från % till ppm