ALPHAGAZ™ 1 HELIUM FLASKA SMARTOP L50 |

ALPHAGAZ™ 1 HELIUM FLASKA SMARTOP L50 |

REF. P0251L50S2A001

He ≥ 99,999 %

Gasemballage: Flaska
Storlek: L50 SMARTOP
Tryck: 200 bar
Innehåll: 9.30 m³

Mer om ALPHAGAZ™ 1 HELIUM FLASKA SMARTOP L50 | REF. P0251L50S2A001

Högren helium gas för noggranna analyser – från % till ppm

Användningsområde för ALPHAGAZ™ 1 helium

ALPHAGAZ™ 1 helium (He) är en standardgas vid rutinanalys. Exempel på användningsområden: bärgas i gaskromatografi (GC) och drivgas i masspektrometri (MS) och elementaranalys. Dessutom används ALPHAGAZ™ 1 helium som nollgas eller spolgas i TOC-analys och termisk analys. I halvledarindustrin används helium för kylning. ALPHAGAZ™ 1 helium används även som läckagetestmedium, dock endast i mindre utsträckning. 

Vilka är de största fördelarna med ALPHAGAZ™ 1 helium?

Pålitlig kvalitet:

 • Låga halter av kritiska föroreningar
 • Dokumenterad kvalitet på bifogad produktetikett (konformitetsintyg CoC)
 • Säkrad spårbarhet med streckkod och satsnummer 
 • Speciell förbehandling av gasflaskor säkerställer produktens renhet och långtidsstabilitet 

Enklare val:

 • Standardgas för laboratorieanalys i intervallet % till ppm
 • Storlekar (S10, M20, L50, V12) 
 • Anpassad utrustning för högren gas finns att beställa

Konsekvent, tillförlitlig service: 

 • ALPHAGAZ™ 1 helium är en lagerprodukt och finns därmed alltid på rätt plats vid rätt tid
 • Du får support från vårt Expertise Centre – från offert till leverans.

Egenskaper för ALPHAGAZ™ 1 helium

ALPHAGAZ™ 1 helium (He) är en komprimerad, färglös och luktfri gas som inte är brandfarlig. Den är emellertid kvävande i höga koncentrationer. Hög renhet och låg föroreningsnivåer gör den idealisk för användning vid laboratorieanalys. 

Den höga kvaliteten för våra högrena gaser säkerställs genom våra ISO 9001-certifierade laboratorier. Gasflaskor och flaskpaket levereras med produktetikett (konformitetsintyg). 

ALPHAGAZ™ 1 helium finns i gasflaskor med storlekar anpassade för olika behov, med 5 års lagringstid. 

När ska jag välja ALPHAGAZ™ 1 helium?

ALPHAGAZ™ 1 helium (He) ingår i ALPHAGAZ™ 1-familjen. I produktutbudet för ALPHAGAZ™ finns högrena gaser med låga föroreningsnivåer som till exempel fukt, syre och kolväten. ALPHAGAZ™ 1 helium överstiger kraven från de flesta tillverkare av analysinstrument, vilket gör den idealisk som standardgas vid laboratorieanalys. Den ger optimala analysresultat i intervallet % till ppm.

ALPHAGAZ™ 1 helium finns i gasflaskor med storlekar anpassade för olika användningsområden

ALPHAGAZ™-produkter finns över hela världen – med samma höga kvalitet. 

Air Liquide levererar högrena gaser över hela Sverige i gasflaskor med flera storlekar (10, 20 och 50 liter) och som flaskpaket (12 x 50 liter) med 200 bars tryck.

Specialgasblandningar- Gör förfrågan på en specialgasblandning

Tryck

200 bar

Storlek

L50 SMARTOP

Innehåll

9.30 m³

Molekylvikt

4 g/mol

Relativ densitet, gas
Relativ densitet, flytande

0,14 (luft=1)
N/A (vatten=1)

Anslutning

W 24,32 x 1/14", utvändig höger, DIN 10
SMARTOP: W 24,32 x 1/14", utvändig höger, DIN 10

N° CAS

7440-59-7

Andra komponenter (ppm-v)

H2O ≤ 2 ppm
O2 ≤ 2 ppm
CnHm ≤ 0.5 ppm
CO ≤ 0.5 ppm
CO2 ≤ 0.5 ppm

Ytterligare information

Produkten rekommenderas för analyser från % till ppm
Stabilitet: 60 månader

Lukt

Luktfri

Färg

färglös

 • safety

 • Personligt skydd: Sörj för tillräcklig ventilation.

 • Risker: Innehåller gas under tryck; kan explodera under effekt av värme. Asfyxiant i höga koncentrationer.

 • Explosionsområde: icke brännbar


 • transportation

 • Transportinformation: Flaskor med komprimerad gas

 • Officiell transportbenämning: Helium, komprimerad

 • UN-nummer: 1046

 • ADR/RID: 2

 • Klassificeringskod: 1A

 • ADR

ALPHAGAZ™ 1 HELIUM

Mer om ALPHAGAZ™ 1 HELIUM

Högren helium gas för noggranna analyser – från % till ppm