ALPHAGAZ™ 1 OXYGEN

ALPHAGAZ™ 1 OXYGEN

O2 ≥ 99,995 mol %
Högren syrgas för noggranna analyser – från % till ppm
Laboratorieanalys: Drivgas, flamgas (FID), bränngas (TOC), oxidant Halvledarindustrin: oxidering av silikonlager Dricksvattenbehandling
Filter

Mer om ALPHAGAZ™ 1 OXYGEN

När ska jag välja ALPHAGAZ™ 1 oxygen?

ALPHAGAZ™ 1 oxygen (O2) är avsedd som standardgas för analys i laboratorier. Det är en gas som säkerställer optimal funktion för analysutrustningen, så att reproducerbara analysresultat alltid kan uppnås.

Föroreningsinnehållet är lägre än vad som krävs av de flesta tillverkare av analysutrustning. Därför är ALPHAGAZ™ 1 oxygen idealisk för de flesta tillämpningar inom laboratorieanalys och processtyrning. Gasflaskor med behovsanpassade storlekar och normalt tryck är 200 bar..

Vilka är de största fördelarna med ALPHAGAZ™ 1 syrgas? 

Pålitlig kvalitet:

  • Låga halter av kritiska föroreningar
  • Dokumenterad kvalitet på bifogad produktetikett (konformitetsintyg CoC)
  • Säkrad spårbarhet med streckkod och satsnummer 
  • Speciell förbehandling av gasflaskor säkerställer produktens renhet och långtidsstabilitet 

Enklare val:

  • Standardgas för laboratorieanalys i intervallet % till ppm
  • Storlekar (S10, M20, L50, V12) 
  • Anpassad utrustning för högren gas finns att beställa

Konsekvent, tillförlitlig service: 

  • ALPHAGAZ™ 1 oxygen är en lagerprodukt och finns därmed alltid på rätt plats vid rätt tid
  • Du får support från vårt Expertise Centre – från offert till leverans.

Egenskaper för ALPHAGAZ™ 1 syrgas

ALPHAGAZ™ 1 oxygen (O2) levereras över hela Sverige i gasflaskor med olika storlekar. Varje gasflaska har intyg om överensstämmelse (produktetikett). 

Air Liquides laboratorier är ISO 9001-certifierade, vilket säkerställer reproducerbarhet och spårbarhet för våra produkter. 

ALPHAGAZ™ 1 oxygen är en högren gas avsedd för användning i analytiska tillämpningar, och därför har den max.-gräns för innehåll av viktiga föroreningar som fukt och kolväten. Den har 5 års lagringstid. 

ALPHAGAZ™ 1 oxygen är en komprimerad, färglös och luktfri gas som är tyngre än luft och som stöder förbränning.

Användningsområde för ALPHAGAZ™ 1 syrgas

Oxygen är en oxidant och används som bränngas vid rutinanalys. ALPHAGAZ™ 1 oxygen används huvudsakligen som flamgas i flamjonisationsdetektorer (FID). En annan tillämpning är som bärgas vid TOC-analys (för fastställande av totalt organiskt kol). 

Inom halvledarindustrin kan ALPHAGAZ™ 1 oxygen användas för oxidering av silikonlager. 

Ett annat tillämpningsområde för ALPHAGAZ™ 1 oxygen är oxidering av olika molekyler vid behandling av dricksvatten

Leveransform för ALPHAGAZ™ 1 syrgas

Air Liquide kan på beställning leverera högren gas över hela Sverige i gasflaskor med flera storlekar (10, 20 och 50 liter) och som flaskpaket (12 x 50 liter). Normalt tryck är 200 bar.

ALPHAGAZ™-produkter finns över hela världen – med samma höga kvalitet.

Specialgasblandningar- Gör förfrågan på en specialgasblandning