ALPHAGAZ™ 1 HYDROGEN

ALPHAGAZ™ 1 HYDROGEN

H2 ≥ 99,999 mol %
Högren vätgas för noggranna analyser – från % till ppm
Laboratorieanalys: bärgas (GC), drivgas (FID, FDP, termisk analys etc.), kemisk syntes, reducerande atmosfär Halvledarindustri: bärgas för dopning och epitaxi
Filter

Mer om ALPHAGAZ™ 1 HYDROGEN

Användningsområde för ALPHAGAZ™ 1 hydrogen

ALPHAGAZ™ 1 hydrogen (H2) används vid många olika typer av rutinanalyser. Den används som bärgas i gaskromatografi (GC) eller som drivgas för flamjonisationsdetektorer (FID), flamfotometriska detektorer (FDP) och termiska analyser. I metallframställning används hydrogen för att skapa reducerande atmosfär. Ett annat användningsområde är kemisk syntes.

ALPHAGAZ™ 1 hydrogen används inom halvledarindustrin som bärgas vid dopning och epitaxi.


Vilka är de största fördelarna med ALPHAGAZ™ 1 vätgas?

Pålitlig kvalitet:

  • Låga halter av kritiska föroreningar
  • Dokumenterad kvalitet på bifogad produktetikett (konformitetsintyg CoC)
  • Säkrad spårbarhet med streckkod och satsnummer 
  • Speciell förbehandling av gasflaskor säkerställer produktens renhet och långtidsstabilitet

Enklare val:

  • Standardgas för laboratorieanalys i intervallet % till ppm
  • Storlekar (S10, M20, L50, V12) 
  • Anpassad utrustning för högren gas finns att beställa

Konsekvent, tillförlitlig service:

  • ALPHAGAZ™ 1 hydrogen är en lagerprodukt och finns därmed alltid på rätt plats vid rätt tid
  • Du får support från vårt Expertise Centre – från offert till leverans.

Egenskaper för ALPHAGAZ™ 1 väte

ALPHAGAZ™ 1 hydrogen (H2) är en komprimerad, färglös och luktfri gas som är mycket brandfarlig. Den är särskilt avsedd för användning vid laboratorieanalys. Gasens renhet och det låga innehållet av föroreningar gör ALPHAGAZ™ 1 hydrogen idealisk för användning i laboratorier. 

Produkten finns i gasflaskor med storlekar anpassade för analytiska krav och kan förvaras i 5 år. Gasflaskor och flaskpaket levereras med produktetikett (konformitetsintyg). 

Den höga kvaliteten säkerställs av Air Liquides laboratorier, vilka alla är ISO 9001-certifierade.

När ska jag välja ALPHAGAZ™ 1 vätgas?

ALPHAGAZ™ 1 hydrogen ingår i familjen ALPHAGAZ™ 1, vilken har egenskaper som hög renhet och lågt innehåll av föroreningar. Det gör att den överstiger kraven från de flesta tillverkare av analysinstrument. 

Därför är den idealisk för användning som laboratoriegas vid rutinanalys. Gasflaskor med olika storlekar och flera trycknivåer täcker den de flesta kraven. Den finns också tillgänglig över hela Sverige.

Leveransform för ALPHAGAZ™ 1 vätgas

Air Liquide levererar högrena gaser över hela Sverige i gasflaskor (10 , 20 och 50 liter) och i flaskpaket (12 x 50 liter), och i vissa fall kan vi erbjuda två trycknivåer. (normalt 200 bar)

ALPHAGAZ™-produkter i gasflaska finns över hela världen – med samma höga kvalitet.

Specialgasblandningar- Gör förfrågan på en specialgasblandning