ALPHAGAZ™ 1 HELIUM

ALPHAGAZ™ 1 HELIUM

He ≥ 99,999 %
Högren helium gas för noggranna analyser – från % till ppm
Laboratorieanalys: Bärgas (GC), drivgas (MS, elementaranalys), spolgas och nollgas (TOC, termisk analys). Halvledarindustri: Kylning Läckagetestmedium
Filter

Mer om ALPHAGAZ™ 1 HELIUM

Användningsområde för ALPHAGAZ™ 1 helium

ALPHAGAZ™ 1 helium (He) är en standardgas vid rutinanalys. Exempel på användningsområden: bärgas i gaskromatografi (GC) och drivgas i masspektrometri (MS) och elementaranalys. Dessutom används ALPHAGAZ™ 1 helium som nollgas eller spolgas i TOC-analys och termisk analys. I halvledarindustrin används helium för kylning. ALPHAGAZ™ 1 helium används även som läckagetestmedium, dock endast i mindre utsträckning. 

Vilka är de största fördelarna med ALPHAGAZ™ 1 helium?

Pålitlig kvalitet:

  • Låga halter av kritiska föroreningar
  • Dokumenterad kvalitet på bifogad produktetikett (konformitetsintyg CoC)
  • Säkrad spårbarhet med streckkod och satsnummer 
  • Speciell förbehandling av gasflaskor säkerställer produktens renhet och långtidsstabilitet 

Enklare val:

  • Standardgas för laboratorieanalys i intervallet % till ppm
  • Storlekar (S10, M20, L50, V12) 
  • Anpassad utrustning för högren gas finns att beställa

Konsekvent, tillförlitlig service: 

  • ALPHAGAZ™ 1 helium är en lagerprodukt och finns därmed alltid på rätt plats vid rätt tid
  • Du får support från vårt Expertise Centre – från offert till leverans.

Egenskaper för ALPHAGAZ™ 1 helium

ALPHAGAZ™ 1 helium (He) är en komprimerad, färglös och luktfri gas som inte är brandfarlig. Den är emellertid kvävande i höga koncentrationer. Hög renhet och låg föroreningsnivåer gör den idealisk för användning vid laboratorieanalys. 

Den höga kvaliteten för våra högrena gaser säkerställs genom våra ISO 9001-certifierade laboratorier. Gasflaskor och flaskpaket levereras med produktetikett (konformitetsintyg). 

ALPHAGAZ™ 1 helium finns i gasflaskor med storlekar anpassade för olika behov, med 5 års lagringstid. 

När ska jag välja ALPHAGAZ™ 1 helium?

ALPHAGAZ™ 1 helium (He) ingår i ALPHAGAZ™ 1-familjen. I produktutbudet för ALPHAGAZ™ finns högrena gaser med låga föroreningsnivåer som till exempel fukt, syre och kolväten. ALPHAGAZ™ 1 helium överstiger kraven från de flesta tillverkare av analysinstrument, vilket gör den idealisk som standardgas vid laboratorieanalys. Den ger optimala analysresultat i intervallet % till ppm.

ALPHAGAZ™ 1 helium finns i gasflaskor med storlekar anpassade för olika användningsområden

ALPHAGAZ™-produkter finns över hela världen – med samma höga kvalitet. 

Air Liquide levererar högrena gaser över hela Sverige i gasflaskor med flera storlekar (10, 20 och 50 liter) och som flaskpaket (12 x 50 liter) med 200 bars tryck.

Specialgasblandningar- Gör förfrågan på en specialgasblandning