ALPHAGAZ™ 1 ARGON

ALPHAGAZ™ 1 ARGON

Ar ≥ 99,999 %
Högren argon gas för noggranna analyser – från % till ppm.
• Laboratorieanalys: Bärgas för gaskromatografi (GC)), spolgas och nollgas, drivgas (gnistspektrometri, plasmagas för ICP, skyddsgas för AAS) • halvledarindustrin: inertering, renspolning, härdning, gasurladdning under metallisering (sputtring) • Smältmetallurgi: Inertering, spolning
Filter

Mer om ALPHAGAZ™ 1 ARGON

ALPHAGAZ™ 1 argon ingår i familjen ALPHAGAZ™ med högrena gaser och är framtagen särskilt för rutinanalyser i laboratorier. Produktkvaliteten (vilken fastställs genom mätning av gasens föroreningsnivåer) överstiger kraven för drivgas från de flesta tillverkare av laboratorieinstrument och kan användas för nästan alla analystekniker.

ALPHAGAZ™ 1 argon levereras i gasflaskor med olika storlekar samt gasflaskpaket för många olika tillämpningar. 

Vilka är de största fördelarna med ALPHAGAZ™ 1 argon?

Pålitlig kvalitet:
  • Låga halter av kritiska föroreningar
  • Dokumenterad kvalitet på bifogad produktetikett (konformitetsintyg CoC)
  • Säkrad spårbarhet med streckkod och satsnummer 
  • Speciell förbehandling av gasflaskor säkerställer produktens renhet och långtidsstabilitet 

Enklare val:
  • Standardgas för laboratorieanalys i intervallet % till ppm
  • Storlekar (S10, M20, L50, V12) 
  • Anpassad utrustning för högren gas finns att beställa

Konsekvent, tillförlitlig service:
  • ALPHAGAZ™ 1 argon är en lagerprodukt och finns därmed alltid på rätt plats vid rätt tid
  • Du får support från vårt Expertise Centre – från offert till leverans.


Specifikationer och egenskaper för ALPHAGAZ™ 1 argon

ALPHAGAZ™ 1 argon är framtagen särskilt för rutinanalyser i laboratorier. Hög renhet med låga föroreningsnivåer är de viktigaste egenskaperna för ALPHAGAZ konceptet. 

Rekommenderas för analyser i intervallet % till ppm och levereras med produktetikett (konformitetsintyg)

Lagringstiden för ALPHAGAZ™ 1 argon är 5 år. Tillförlitlig kvalitet säkerställs genom ISO 9001-certifiering av våra laboratorier.

ALPHAGAZ™ 1 argon är en komprimerad gas som är både färglös och luktfri. Den är inte brandfarlig, men däremot kvävande i höga koncentrationer.

Användningsområde för ALPHAGAZ™ 1 argon

ALPHAGAZ™ 1 argon används ofta som plasmagas för induktivt kopplad plasma (ICP), som bärgas i gaskromatografi (GC) och som spolgas, nollgas eller drivgas i gnistspektrometri. Den används också mycket som skyddsgas vid atomabsorptionsspektroskopi (AAS).

Laboratoriegasen är också lämplig för tillämpningar inom halvledarindustrin. Där kan den användas för inertering, spolning, härdning och sputtring. 

Leveransform för ALPHAGAZ™ 1 argon

Air Liquide levererar högren gas över hela Sverige i gasflaskor med flera storlekar (10, 20 och 50 liter) och som flaskpaket (12 x 50 liter). Normalt tryck är 200 bar.

Specialgasblandningar- Gör förfrågan på en specialgasblandning