Fakta

Gas

ALIGAL 3 L50 ALIGAL 3

L50

O2 ≥ 99.5 %

O2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin 200 BAR   L50   10,9 m³

ALIGAL 3

L50

O2 | O2 ≥ 99.5 %

200 BAR   L50   10,9 m³

ARTIKELNUMMER

I1010L50R2A001

VENTILUTLOPP

W 21,8 x 1/14", utvändig höger, DIN 6

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Livsmedelsgodkända gaser till atmosfärspackning och vinapplikationer

TRANSPORTINFORMATION

Komprimerad gas
Officiell transportbenämningSyre (oxygen), komprimerad
UN-nummer1072
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 1 O
Kyld vätska
Officiell transportbenämningSyre (oxygen), kyld, flytande
UN-nummer1073
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 3 O

GASDATA

Molekylvikt:32 g/mol

Relativ densitet, gas: 1,1 (luft=1)

Relativ densitet, flytande:

    Flytande fas: 1,1 (vatten=1)

CAS-nummer: 7782-44-7

EGENSKAPER

Risker: oxiderande och ökar förbränning väsentligt - kan reagera våldsamt med brännbara material
Explosionsområde: oxiderande
Personligt skydd: undvik oxygenrik atmosfär (>21%)

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Renhet (%-vol)
O2 ≥ 99.5 %
Andra komponenter (ppm-v)
H2O ≤ 50
CO ≤ 10
CO2 ≤ 300
CnHm ≤ 100
Ingen dålig lukt

ÖVERRENSSTÄMMELSE

Produkten uppfyller specifikationerna i E948 och HACCP

ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.

Ta en titt på våra utrustningar

Vänta......