Fakta

Gas

ALIGAL 2 S10 ALIGAL 2

S10

CO2 ≥ 99.9 %

CO2

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin 51 BAR   S10   7,5 kg

ALIGAL 2

S10

CO2 | CO2 ≥ 99.9 %

51 BAR   S10   7,5 kg

ARTIKELNUMMER

I5110S10R0A001

VENTILUTLOPP

W 21,8 x 1/14", utvändig höger, DIN 6

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Livsmedelsgodkända gaser till atmosfärspackning och vinapplikationer

TRANSPORTINFORMATION

Komprimerad, flytande gas
Officiell transportbenämningKoldioxid
UN-nummer1013
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 2 A
Kyld vätska
Officiell transportbenämningKoldioxid, kyld, flytande
UN-nummer2187
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 3 A

GASDATA

Molekylvikt:44,01 g/mol

Relativ densitet, gas: 1,52 (luft=1)

Relativ densitet, flytande:

    Gas fas: 1,03 (vatten=1)

CAS-nummer: 124-38-9

EGENSKAPER

Risker: kan orsaka kvävning i höga koncentrationer
Explosionsområde: inte brännbar
Personligt skydd: sörj för tillräcklig ventilation

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Renhet (%-vol)
CO2 ≥ 99.9 %
Andra komponenter (ppm-v)
H2O ≤ 50
O2 ≤ 30
CO ≤ 10
NO/NO2 ≤ 10
CnHm ≤ 30
Icke-flyktiga organiska restsubstanser (olja & fett) ≤ 5 ppm-w
Surhetsgrad: skall klara test
Reducerande ämnen, hydrogenfosfid & hydrogensulfid: skall klara test
S totalt ≤ 0,5 ppm-v

ÖVERRENSSTÄMMELSE

Produkten uppfyller E290 specifikationerna och i produktions- samt leveranskedjan följs HACCP principen.
Produkten flytande CO2 som används för fyllning i flaska och paket uppfyller specifikationerna i ISBT*
(*) ISBT = International Society of Beverage Technologists

ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.

Ta en titt på våra utrustningar

Vänta......