ALIGAL FREEZE 1 FLYTANDE |

ALIGAL FREEZE 1 FLYTANDE |

REF. I4128RG

N2 ≥ 99 %

Gasemballage: Flytande
Storlek: -

Mer om ALIGAL FREEZE 1 FLYTANDE | REF. I4128RG

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

Storlek

-

Molekylvikt

28,01 g/mol

Relativ densitet, gas
Relativ densitet, flytande

0,97 (luft=1)
0,80 (vatten=1)

N° CAS

7727-37-9

Andra komponenter (ppm-v)

H2O ≤ 500
O2 ≤ 1 %
CO ≤ 10
NO/NO2 ≤ 10
CnHm ≤ 100

Ytterligare information

Produkten uppfyller E941 specifikationerna och i produktions- samt leveranskedjan följs HACCP principen

Lukt

Luktfri

Färg

färglös

 • safety

 • Personligt skydd: Sörj för tillräcklig ventilation.

 • Risker: Kan orsaka kvävning i höga koncentrationer

 • Explosionsområde: icke brännbar


 • transportation

 • Transportinformation: Kylda gaser

 • Officiell transportbenämning: Nitrogen, kyld, flytande

 • UN-nummer: 1977

 • ADR/RID: 2

 • Klassificeringskod: 3A

 • ADR

ALIGAL™ FREEZE 1 FLYTANDE

Mer om ALIGAL™ FREEZE 1 FLYTANDE

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin