ALIGAL DRINK 2 FLYTANDE |

ALIGAL DRINK 2 FLYTANDE |

REF. I5121RG

CO2 ≥ 99,9 %

Gasemballage: Flytande
Storlek: -

Mer om ALIGAL DRINK 2 FLYTANDE | REF. I5121RG

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

Storlek

-

Molekylvikt

44,01 g/mol

Relativ densitet, gas

1,52 (luft=1)

N° CAS

124-38-9

Andra komponenter (ppm-v)

H2O ≤ 20
O2 ≤ 30
CO ≤ 10
NH3 ≤ 2.5
NO/NO2 ≤ 2.5

Ytterligare information

Icke-flyktiga organiska restsubstanser (olja & fett) ≤ 5 ppm-w
Surhetsgrad: skall klara test
Reducerande ämnen, hydrogenfosfid & hydrogensulfid: skall klara test
S totalt ≤ 0,5 ppm-v
Produkten uppfyller E290 specifikationerna och i produktions- samt leveranskedjan följs HACCP principen.
Produkten flytande CO2 som används för fyllning i flaska och paket uppfyller specifikationerna i ISBT*
(*) ISBT = International Society of Beverage Technologists

Lukt

Luktfri

Färg

färglös

 • safety

 • Personligt skydd: Sörj för tillräcklig ventilation.

 • Risker: Kan orsaka kvävning i höga koncentrationer

 • Explosionsområde: icke brännbar


 • transportation

 • Transportinformation: Kylda gaser

 • Officiell transportbenämning: Koldioxid, kyld, flytande

 • UN-nummer: 2187

 • ADR/RID: 2

 • Klassificeringskod: 3A

 • ADR

ALIGAL™ DRINK 2 FLYTANDE

Mer om ALIGAL™ DRINK 2 FLYTANDE

ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin