ALIGAL 28 PAKET V15*40L 200 BAR (GOI) |

ALIGAL 28 PAKET V15*40L 200 BAR (GOI) |

REF. I1508V15Z2A001

O2 + CO2 20 ± 2 %

Gasemballage: Paket
Storlek: V15*40L
Tryck: 200 bar
Innehåll: 141,90 m³

Mer om ALIGAL 28 PAKET V15*40L 200 BAR (GOI) | REF. I1508V15Z2A001

Köp den livsmedelsgodkända gasblandningen (80 % O2, 20 % CO2) för att bevara den röda färgen på kött efter paketering

Aligal™ 28 - gasblandningen med 80 % syrgas och 20 % CO2 från Air Liquide som används för livsmedelsförpackningar

80 % syrgas

 • E948 - oxygen - O2
 • Oxiderande
 • Upprätthåller liv
 • Bevarar den röda färgen på kött
 • Begränsar utvecklingen av anaeroba bakterier
 • Bibehåller den naturliga andningsprocessen för färska och levande produkter

20 % koldioxid

 • E290 - koldioxid - CO2
 • koldioxid är den viktigaste gasen i MAP
 • Bakteriostatisk och fungistatisk från en viss nivå
 • Lättlöslig i vatten och fett
 • Effektiv vid nivåer som ligger över 20 % i förpackningsatmosfären
 • Hämmar tillväxten och förökningshastigheten för bakterier och jästsvampar/mögel.
 • Det ger en pseudovakuumeffekt (snug down) som drar åt plastfolien efter paketeringen.

ALIGAL 28 syrgas- och CO2-gasblanding livsmedelssäkerhetsbestämmelserna

 • Europeiska förordningar om livsmedelstillsatser
 • Uppfyller kraven i HACCP-systemet
 • Garanti för spårbarhet av syrgas- och CO2-gasblandningen: I enlighet med europeiska direktiv har Air Liquide definierat sina kommersiella specifikationer för gaserna högre än de nödvändiga kriterierna. För att möta våra kunders specifika krav produceras, levereras och appliceras gas blandningarna ALIGAL 28, syrgas och CO2, enligt de internationella standarder som erkänns inom livsmedelsindustrin.

Vilka livsmedel kan förpackas med ALIGAL 28?

En gasblandning som består av 80 % syre/20 % CO2 bevarar den röda färgen på kött efter paketering 

Exempel: Färsk kött, biff, kalkon, oxkött, kebab, hackat kött, hamburgare, grillspett, levande musslor och ostron. 

Vilka är fördelarna med CO2 och O2-gasblandningar på livsmedelsprodukter?

 • Förlänger produkternas hållbarhet med 2 till 5 gånger jämfört med förpackning i atmosfärisk luft. Den förlängda hållbarheten ger producenterna möjlighet att ta klivet in på nya marknader, både nationellt och internationellt.
 • Produkten blir ordentligt synlig.
 • Förpackningen blir mer attraktiv.
 • Bevarar produktens färg, form och konsistens.
 • Skyddar mot risken för att produkten ska bli klämd, och begränsar riskerna för kontakt med förpackningen tack vare vakuum (snug down).
 • Garanterad livsmedelshygien.
 • Den begränsar användningen av tillsatser och konserveringsmedel och gör det möjligt att erbjuda naturligt färska produkter, som uppfyller konsumenternas önskemål.

I vilken volym kan jag köpa ALIGAL 28 gasblandningen (80 % O2 och 20 % CO2) för livsmedel?

Köp gasblandningen med 80 % oxygen och 20 % CO2 i precis rätt mängd: Från små flaskor till paket (med 12-15 flaskor), till separata tankar med flytande oxygen och CO2 som förser en gasmixer, som levererar det rätta flödet till din paketeringsmaskin.

Varför välja ALIGAL 28-gasblandning av 80 % CO2 och 20 % O2?

Livsmedelsproducenterna har i åratal känt till och fruktat en av sina största fiender: Luft innehåller syre, och syre främjar utvecklingen av bakterier och mikrober som orsakar olika skador på livsmedlen (förändring av färg, konsistens och smak) och påverkar hållbarheten.

Air Liquide erbjuder en lösning som förhindrar dessa konsekvenser: Paketering i skyddande atmosfär (kallas även ”gaspackning” eller MAP). 

Lösningen är att luften i förpackningen ersätts med en alternativ gassammansättning, som kan förlänga produktens organoleptiska egenskaper, näringsvärde och hållbarhet. En gasblandning som består av 80 % oxygen (O2) och 20 % koldioxid (CO2) krävs därför för att uppnå en längre hållbarhet för livsmedel som förpackas i modifierad atmosfär (MAP).

Våra ALIGAL gaser är klimatsmarta. Våra ALIGAL flaskor är Green Origin Inside! 

Det betyder att vi köper Guarantees of Origin, ursprungsmärkt el från vind- och vattenkraft som motsvarar 100% av energianvändningen vid produktion av gasen och fyllning i flaskor. Koldioxidavtrycket från transporterna från produktionsanläggningen till våra fyllningsstationer kompenseras via klimatkompensationsprojekt som uppfyller kraven från Gold Standard Foundation (för energiprojekt) och eller Plan Vivo (för skogsprojekt).

Green Origin Inside programmet granskas årligen vid en tredjeparts revision, ett validation statement utfärdas och görs tillgängligt för alla kunder. Läs mer

Är ALIGAL 28-gasblandningen rätt lösning för min process för livsmedelsförpackning? 

Kontakta våra experter som kan analysera och ge råd om den modifierade atmosfären kring din produkt gratis.

Tryck

200 bar

Storlek

V15*40L

Innehåll

141,90 m³

Relativ densitet, gas

Tyngre än luft

Anslutning

W 21,8 x 1/14", utvändig höger, DIN 6

Sammansättning (%-vol)

O2 + CO2 20 ± 2 %

Andra komponenter (ppm-v)

H2O (5 bar) ≤ 50
CO ≤ 10
NO / NO2 ≤ 10
CnHm ≤ 100
S totalt ≤ 0.5
Olja ≤ 5 ppmw

Ytterligare information

(*) garanterat i den flytande CO2 – råvaran Komponenterna i produkten uppfyller specifikationerna i E290 (koldioxid) och E948 (oxygen)
Produkten uppfyller specifikationerna i HACCP

Lukt

Luktfri

Färg

färglös

 • safety

 • Personligt skydd: Ingen rökning är tillåten vid hantering av produkten, sörj för tillräcklig ventilation.

 • Risker: Oxiderande, kan reagera våldsamt tillsammans med brännbara material

 • Explosionsområde: oxiderande


 • transportation

 • Transportinformation: Flaskor med komprimerad gas

 • Officiell transportbenämning: Komprimerad gas, oxiderande, N.O.S.

 • UN-nummer: 3156

 • ADR/RID: 2

 • Klassificeringskod: 1 O

 • ADR

ALIGAL™ 28

Mer om ALIGAL™ 28

Köp den livsmedelsgodkända gasblandningen (80 % O2, 20 % CO2) för att bevara den röda färgen på kött efter paketering