ALIGAL 2 FLASKA 15KG (EOI) |

ALIGAL 2 FLASKA 15KG (EOI) |

REF. I5110M20R0A001

CO2 ≥ 99,9 Vol.%

Gasemballage: Flaska
Storlek: 20L
Tryck: < 99 bar
Innehåll: 15 kg

Mer om ALIGAL 2 FLASKA 15KG (EOI) | REF. I5110M20R0A001

Köp koldioxid (CO2) av livsmedelskvalitet för dryckes processer och längre hållbarhet hos medeltorra livsmedel

ALIGAL™ 2, E290 koldioxidgaslösning (CO2) av från Air Liquide som används för livsmedelsförpackningar och dryckesprocesser

Består av 100 % kodlioxid (CO2). Aligal 2 E290-gaslösningen uppfyller livsmedelsföreskrifter och följande egenskaper. 

 • CO2-lösning för kolsyrning av drycker (öl, vatten, läsk ...). Används vid fattappning i barer. 
 • Gas för avoxygenering, trycköverföring, spolning, inertering, trycksättning av behållare, tappning och konservering. 
 • Den viktigaste gasen för livsmedel i modifierad atmosfärpackning (MAP)
 • CO2 är bakteriostatisk och fungistatisk från en viss nivå, mycket löslig i vatten och fetter
 • CO2 saktar ned tillväxten och förökningen av aeroba bakterier och svampar
 • Den ger en pseudovakuumeffekt som spänner folien efter förpackning.
 • Den är effektiv vid nivåer över 20 % i atmosfären

När används CO2-gas i livsmedels- och dryckesindustrin?

För dryckesprodukter används CO2 vid produktion av öl, kolsyrat vatten, läsk, energidrycker och för mikrobryggerier, barer och restauranger vid trycksättning av öltunnor. 

I livsmedelsförpackningar och förvaring av medeltorr mat används CO2 på medeltorra produkter som bakverk, bröd, focaccia, pitabröd, deg, kex, kyckling, ostbitar, räkor, mager fisk, färsk pasta ... med mera

Vilka är fördelarna med E290-koldioxidgas för livsmedel och drycker?

 • Förlängning av produktens hållbarhet med 2 till 5 gånger med koldioxidgas jämfört med förpackning med normal atmosfär. Den ger tillverkare möjlighet att gå in på nya marknader, både nationella och internationella, tack vare den längre hållbarheten.
 • E290-koldioxidgas bibehåller färg, form, konsistens och bevarar utseendet hos dina torra livsmedelsprodukter. 
 • Skyddar mot risken att produkten krossas och begränsar riskerna för kontakt med förpackningen vid vakuumpackning.
 • Har garantin för köp av E290-koldioxidgas i enlighet med de senaste livsmedelsreglerna
 • Begränsar användningen av tillsatser och konserveringsmedel och gör det möjligt att erbjuda naturligt färska produkter för att möta konsumentens önskemål.
 • CO2 kolsyrar drycker (öl, vatten, läsk ...), används för deoxygenering, trycköverföring, rensning, inertering, trycksättning av behållare, tappning och konservering. Används vid fattappning i barer

I vilken volym kan jag köpa koldioxid – CO2? 

Köp koldioxid CO2 med varumärket ALIGAL 2 i den mängd du behöver: från enstaka små gasflaskor och paket (12 cylindrar) till en lagringstank för flytande koldioxid som ger rätt flöde till dina dryckeprocesser, din förpackningsmaskin eller till en gasblandning för att skapa rätt atmosfär för dina produkter.

ALIGAL 2-koldioxid CO2 uppfyller livsmedelssäkerhetsbestämmelserna

 • Europeiska bestämmelser om livsmedelstillsatser
 • HACCP-systemet
 • För kolsyrade drycker är CO2 ALIGAL 2-gas certifierad med ISBT för koldioxid (CO2) Dryck 2 (International Society of Beverage Technologists).
 • Garanti för spårbarhet av CO2-gasen Aligal 2: I enlighet med europeiska direktiv har Air Liquide definierat sina kommersiella specifikationer för gaserna högre än de nödvändiga kriterierna. För att uppfylla våra kunders specifika krav produceras, levereras och appliceras koldioxid (CO2) ALIGAL 2-gaserna enligt de internationella standarder som erkänns i livsmedelsindustrin. 

Varför välja ALIGAL 2 CO2-gas för livsmedelsförpackning i MAP-processen?

Livsmedelsproducenter har känt till och fruktat en av sina största ”fiender” i många år: Luft innehåller syre som främjar utvecklingen av bakterier och mikrober och orsakar olika skador på livsmedel: förändring av färg, konsistens, smak och livslängd. 

För att undvika dessa effekter erbjuder Air Liquide en lösning: förpackning i en skyddad atmosfär (även kallad ”modifierad atmosfär packning” eller MAP).

Lösningen är att ersätta luften i förpackningen eller lagringsutrymmet med en alternativ gassammansättning som kan förlänga de organoleptiska egenskaperna, näringsvärdet och hållbarheten hos produkten. CO2 är därför nödvändigt i gassammansättningen för längre hållbarhet hos torra livsmedelsprodukter i en MAP-process.

Våra ALIGAL gaser är klimatsmarta. Våra ALIGAL flaskor är Green Origin Inside! 

Det betyder att vi köper Guarantees of Origin, ursprungsmärkt el från vind- och vattenkraft som motsvarar 100% av energianvändningen vid produktion av gasen och fyllning i flaskor. Koldioxidavtrycket från transporterna från produktionsanläggningen till våra fyllningsstationer kompenseras via klimatkompensationsprojekt som uppfyller kraven från Gold Standard Foundation (för energiprojekt) och eller Plan Vivo (för skogsprojekt).

Green Origin Inside programmet granskas årligen vid en tredjeparts revision, ett validation statement utfärdas och görs tillgängligt för alla kunder. Läs mer

Är CO2-gas rätt lösning för din livsmedels- eller dryckesprocess?

Kontakta våra experter och få gratis råd för din livsmedels- eller dryckes process och koldioxid tillämpningarna.

Tryck

< 99 bar

Storlek

20L

Innehåll

15 kg

Molekylvikt

44,01 g/mol

Relativ densitet, gas

1,52 (luft=1)

Anslutning

W 21,8 x 1/14", utvändig höger, DIN 6

N° CAS

124-38-9

Andra komponenter (ppm-v)

H2O (5 bar) ≤ 50 ppm v/v
O2 ≤ 30 ppm v/v
CO ≤ 10 ppm v/v
NO/NO2 ≤ 10 ppm v/v
CnHm ≤ 30 ppm v/v
Icke flyktiga organiska beståndsdelar ≤ 5 ppm w/w
totalt svavel (S) ≤ 0,5 ppm v/v

Ytterligare information

Icke-flyktiga organiska restsubstanser (olja & fett) ≤ 5 ppm-w
Surhetsgrad: skall klara test
Reducerande ämnen, hydrogenfosfid & hydrogensulfid: skall klara test
S totalt ≤ 0,5 ppm-v
Produkten uppfyller E290 specifikationerna och i produktions- samt leveranskedjan följs HACCP principen.
Produkten flytande CO2 som används för fyllning i flaska och paket uppfyller specifikationerna i ISBT*
(*) ISBT = International Society of Beverage Technologists

Färg

färglös

 • safety

 • Personligt skydd: Sörj för tillräcklig ventilation.

 • Risker: Kan orsaka kvävning i höga koncentrationer

 • Explosionsområde: icke brännbar


 • transportation

 • Transportinformation: Flytande gaser

 • Officiell transportbenämning: Koldioxid

 • UN-nummer: 1013

 • ADR/RID: 2

 • Klassificeringskod: 2A

 • ADR

ALIGAL™ 2

Mer om ALIGAL™ 2

Köp koldioxid (CO2) av livsmedelskvalitet för dryckes processer och längre hållbarhet hos medeltorra livsmedel