ALIGAL 13 PAKET V15*40L 200 BAR (EOI) |

ALIGAL 13 PAKET V15*40L 200 BAR (EOI) |

REF. I4650V15Z2A001

N2 + CO2 30 % ± 3%

Gasemballage: Paket
Storlek: V15*40L
Tryck: 200 bar
Innehåll: 138,40 m³

Mer om ALIGAL 13 PAKET V15*40L 200 BAR (EOI) | REF. I4650V15Z2A001

Köp en gasblandning av livsmedelskvalitet (N2/CO2) för att konservera halv våta livsmedelsprodukter (pasta, bakverk ...) längre.

Aligal™ 13, gasblandningen med 70 % kväve och 30 % CO2 från Air Liquide som används för livsmedelsförpackningar

Aligal 13 är en gasblandning som består av 70 % kväve E941 och 30 % E290 CO2-gas och överensstämmer med livsmedelsregler och har följande egenskaper. 

70 % kväve – N2 – E941-gas

 • Kväve är en inert och doftfri gas
 • Den är något lösligt i vatten och fetter
 • Inga direkta bakteriologiska och fungistatiska effekter
 • N2 förhindrar oxidering av pigment, aromer och/eller fetter på livsmedel 
 • Begränsar utvecklingen av aeroba bakterier
 • Skyddar produkterna mot att krossas


30 % koldioxid – CO2 – E290-gas

 • CO2 är bakteriostatisk och fungistatisk från en viss nivå, mycket löslig i vatten och fetter
 • CO2 saktar ned tillväxten och förökningen av aeroba bakterier och svampar
 • Den ger en pseudovakuumeffekt som spänner folien efter förpackning.

Vilka livsmedel kan förpackas med en 70 % N2- och 30 % CO2-gasblandning?

En gasblandning som består av 70 % N2 och 30 % CO2 ger längre hållbarhet för halvtorra livsmedel i modifierad gasförpackning (MAP). 

Till exempel: färska och skivade frukter, skivade charkprodukter, färdiga sallader, pizza, ravioli, kokta nudlar, rispudding, riven hårdost, mozzarella, raclette, rökt fisk, halvtorkad frukt (dadlar, druvor, fikon ...), halvtorr korv, paté, bearbetat kött, veggieburgare, lin- och solrosfrön, mjölkbaserade sportdrycker ...

Vilka är fördelarna med en 70 % kväve- och 30 % CO2-gasblandning på torra/feta livsmedel?

 • Förlängning av hållbarheten hos halvtorra produkter med 2 till 5 gånger vid 70 % kväve och 30 % CO2 jämfört med normal atmosfär. Den ger tillverkare möjlighet att gå in på nya marknader, både nationella och internationella, tack vare den längre hållbarheten.
 • Gasblandningen (70 % kväve och 30 % CO2) bevarar färg, form, konsistens och bevarar utseendet hos dina torra livsmedelsprodukter. 
 • Den skyddar mot risken att produkten krossas och begränsar riskerna för kontakt med förpackningen vid vakuum packning.
 • Har garantin för köp av N2- och CO2-gasblandning i enlighet med de senaste livsmedels reglerna
 • En kväve- och CO2-gasblandning begränsar användningen av tillsatser och konserveringsmedel och gör det möjligt att erbjuda naturligt färska produkter för att möta konsumentens önskemål.

I vilken volym kan jag köpa gasblandningen (70 % kväve och 30 % CO2) för livsmedel? 

Köp gas bladningen (70 % kväve och 30 % CO2) med varumärket Aligal 13 i den mängd du behöver: från enstaka små gasflaskor och paket (9 till 16 cylindrar) upp till en lagringstank för flytande kväve med en gasblandare som levererar rätt flöde direkt till din förpackningsmaskin.

ALIGAL 13 Kväve- och CO2-gasblandning uppfyller livsmedels säkerhetsbestämmelserna

 • Uppfyller europeiska bestämmelser om livsmedelstillsatser
 • Uppfyller villkoren i HACCP-systemet
 • Garanti för spårbarhet av kväve- och CO2-gasblandningen:I enlighet med europeiska direktiv har Air Liquide definierat sina kommersiella specifikationer för gaserna högre än de nödvändiga kriterierna. För att möta våra kunders specifika krav produceras, levereras och appliceras gas blandningarna ALIGAL 13, kväve och CO2, enligt de internationella standarder som erkänns inom livsmedelsindustrin.

Varför välja ALIGAL 13-gas (70 % N2 och 30 % CO2) för livsmedelsförpackning i MAP-processen?

Livsmedelsproducenter har känt till och fruktat en av sina största ”fiender” i många år: Luft innehåller syre som främjar utvecklingen av bakterier och mikrober och orsakar olika skador på livsmedel: förändring av färg, konsistens, smak och livslängd. 

För att undvika dessa effekter erbjuder Air Liquide en lösning: förpackning i en skyddad atmosfär (även kallad ”modifierad atmosfär packning” eller MAP).

Lösningen är att ersätta luften i förpackningen med en alternativ gas sammansättning som kan förlänga de organoleptiska egenskaperna, näringsvärdet och hållbarheten hos produkten. En gasblandning av 70 % kväve (N2) och 30 % koldioxid (CO2) är därför nödvändig i gassammansättningen för längre hållbarhet hos halvtorra livsmedelsprodukter i modifierad atmosfär packning (MAP). 

Våra ALIGAL gaser är klimatsmarta. Våra ALIGAL flaskor är Green Origin Inside! 

Det betyder att vi köper Guarantees of Origin, ursprungsmärkt el från vind- och vattenkraft som motsvarar 100% av energianvändningen vid produktion av gasen och fyllning i flaskor. Koldioxidavtrycket från transporterna från produktionsanläggningen till våra fyllningsstationer kompenseras via klimatkompensationsprojekt som uppfyller kraven från Gold Standard Foundation (för energiprojekt) och eller Plan Vivo (för skogsprojekt).

Green Origin Inside programmet granskas årligen vid en tredjeparts revision, ett validation statement utfärdas och görs tillgängligt för alla kunder. Läs mer

Är en gasblandning av 70 % N2 och 30 % CO2 rätt lösning för min livsmedels förpackningsprocess?

Kontakta våra experter som kan analysera din process och ge råd om den modifierade atmosfären kring din produkt.

Tryck

200 bar

Storlek

V15*40L

Innehåll

138,40 m³

Molekylvikt

Mix

Relativ densitet, gas

Tyngre än luft

Anslutning

W 21,8 x 1/14", utvändig höger, DIN 6

Sammansättning (%-vol)

N2 + CO2 30 % ± 3%

Andra komponenter (ppm-v)

H2O (5 bar) ≤ 50
O2 ≤ 20
CO ≤ 10
NO/NO2 ≤ 10
CnHm ≤ 30
totalt svavel (S) ≤ 0,5 (*)
Olja ≤ 5 ppm w/w (*)

Ytterligare information

(*) garanterat i den flytande CO2 – råvaran Komponenterna i produkten uppfyller specifikationerna i E290 (koldioxid) och E941 (nitrogen) Produkten uppfyller specifikationerna i HACCP

Lukt

Luktfri

Färg

färglös

 • safety

 • Personligt skydd: Sörj för tillräcklig ventilation.

 • Risker: Kan orsaka kvävning i höga koncentrationer

 • Explosionsområde: icke brännbar


 • transportation

 • Transportinformation: Flaskor med komprimerad gas

 • Officiell transportbenämning: Compressed gas, N.S.A. (Nitrogen, Carbon dioxide)

 • UN-nummer: 1956

 • ADR/RID: 2

 • Klassificeringskod: 1A

 • ADR

ALIGAL™ 13

Mer om ALIGAL™ 13

Köp en gasblandning av livsmedelskvalitet (N2/CO2) för att konservera halv våta livsmedelsprodukter (pasta, bakverk ...) längre.