ALIGAL™ 12

ALIGAL™ 12

N2 + CO2 20 % ± 2 %
Köp en gasblandning av livsmedelskvalitet (N2/CO2) för att bevara torra och feta livsmedelsprodukter (fisk, kött ...) längre.
• Kväve – N2 – E941 80 % och koldioxid – CO2 – E290 20 % – ALIGAL 12 gasblandning av livsmedelsklass • N2- och CO2-gasblandningen ger längre hållbarhet hos torra och feta livsmedelsprodukter vid modifierad gaspackning (MAP): tillagat kött, rökt kött, getost, nudlar, pasta ... • Kväve begränsar tillväxten av aeroba bakterier och CO2 begränsar tillväxten av alla bakterier och bromsar mögelutvecklingen • Blandningar med CO2 och kväve skyddar mot förpacknings kollaps • Green Origin Inside (klimatsmart gas i flaskan)
Filter

Mer om ALIGAL™ 12

Aligal™ 12, gasblandningen med 80 % kväve och 20 % CO2 från Air Liquide som används för livsmedelsförpackningar

Aligal 12 är en gasblandning som består av 80 % kväve E941 och 20 % E290 CO2-gas och överensstämmer med livsmedelsregler och har följande egenskaper. 

80 % kväve – N2 – E941-gas

 • Kväve är en inert och doftfri gas
 • Den är något lösligt i vatten och fetter
 • Inga direkta bakteriologiska och fungistatiska effekter
 • N2 förhindrar oxidering av pigment, aromer och/eller fetter på livsmedel 
 • Begränsar utvecklingen av aeroba bakterier
 • Skyddar produkterna mot att krossas


20 % koldioxid – CO2 – E290-gas

 • CO2 är bakteriostatisk och fungistatisk från en viss nivå, mycket löslig i vatten och fetter
 • CO2 saktar ned tillväxten och förökningen av aeroba bakterier och svampar
 • Den ger en pseudovakuumeffekt som spänner folien efter förpackning.

Vilka livsmedel kan förpackas med en 80 % N2- och 20 % CO2-gasblandning?

En gasblandning som består av 80 % N2 och 20 % CO2 ger längre hållbarhet för torra och feta livsmedel i modifierad gasförpackning (MAP). 

Till exempel: tillagade måltider med kött, rökt kött eller fisk, färsk getost, nudlar, pasta ...

Vilka är fördelarna med en 80 % kväve- och 20 % CO2-gasblandning på torra/feta livsmedel?

 • Förlängning av hållbarheten hos torra/feta produkter med 2 till 5 gånger vid 80 % kväve och 20 % CO2 jämfört med normal atmosfär. Den ger tillverkare möjlighet att gå in på nya marknader, både nationella och internationella, tack vare den längre hållbarheten.
 • Gasblandningen (80 % kväve och 20 % CO2) bevarar färg, form, konsistens och bevarar utseendet hos dina torra livsmedelsprodukter. 
 • Den skyddar mot risken att produkten krossas och begränsar riskerna för kontakt med förpackningen vid vakuum packning.
 • Har garantin för köp av N2- och CO2-gasblandning i enlighet med de senaste livsmedels reglerna
 • Användning av en kväve- och CO2-gasblandning begränsar användningen av tillsatser och konserveringsmedel och gör det möjligt att erbjuda naturligt färska produkter för att möta konsumentens önskemål.

I vilken volym kan jag köpa gasblandningen (80 % kväve och 20 % CO2) för livsmedel? 

Köp gasblandningen (80 % kväve och 20 % CO2) med varumärket Aligal 12 i den mängd du behöver: från enstaka små gasflaskor och paket (9 till 16 cylindrar) upp till en lagringstank för flytande kväve med en gasblandare som levererar rätt flöde direkt till din förpackningsmaskin.

ALIGAL 12 Kväve- och CO2-gasblandning uppfyller livsmedelssäkerhetsbestämmelserna

 • Uppfyller europeiska bestämmelser om livsmedelstillsatser
 • Uppfyller villkoren i HACCP-systemet
 • Garanti för spårbarhet av kväve- och CO2-gasblandningen: I enlighet med europeiska direktiv har Air Liquide definierat sina kommersiella specifikationer för gaserna högre än de nödvändiga kriterierna. För att möta våra kunders specifika krav produceras, levereras och appliceras gas blandningarna ALIGAL 12, kväve och syre, enligt de internationella standarder som erkänns inom livsmedelsindustrin.

Varför välja ALIGAL 12-gas (80 % N2 och 20 % CO2) för livsmedelsförpackning i MAP-processen?

Livsmedelsproducenter har känt till och fruktat en av sina största ”fiender” i många år: Luft innehåller syre som främjar utvecklingen av bakterier och mikrober och orsakar olika skador på livsmedel: förändring av färg, konsistens, smak och livslängd. 

För att undvika dessa effekter erbjuder Air Liquide en lösning: förpackning i en skyddad atmosfär (även kallad ”modifierad atmosfär packning” eller MAP). 

Lösningen är att ersätta luften i förpackningen med en alternativ gas sammansättning som kan förlänga de organoleptiska egenskaperna, näringsvärdet och hållbarheten hos produkten. En gasblandning av 80 % kväve (N2) och 20 % koldioxid (CO2) är därför nödvändig i gassammansättningen för längre hållbarhet hos torra/feta livsmedelsprodukter i modifierad atmosfär packning (MAP). 

Våra ALIGAL gaser är klimatsmarta. Våra ALIGAL flaskor är Green Origin Inside! 

Det betyder att vi köper Guarantees of Origin, ursprungsmärkt el från vind- och vattenkraft som motsvarar 100% av energianvändningen vid produktion av gasen och fyllning i flaskor. Koldioxidavtrycket från transporterna från produktionsanläggningen till våra fyllningsstationer kompenseras via klimatkompensationsprojekt som uppfyller kraven från Gold Standard Foundation (för energiprojekt) och eller Plan Vivo (för skogsprojekt).

Green Origin Inside programmet granskas årligen vid en tredjeparts revision, ett validation statement utfärdas och görs tillgängligt för alla kunder. Läs mer

Är en gasblandning av 80 % N2 och 20 % CO2 rätt lösning för min livsmedels förpackningsprocess?

Kontakta våra experter som kan analysera din process och ge råd om den modifierade atmosfären kring din produkt.