11L ALBEE WELD ARGONMIX 2% BYTESFLASKA S11 |

11L ALBEE WELD ARGONMIX 2% BYTESFLASKA S11 |

REF. I2533S11M2E001

Ar + CO2 2 % ±0,5 %

Gasemballage: Flaska
Storlek: S11 MINITOP
Tryck: 200 bar
Innehåll: 2.40 m³

Mer om 11L ALBEE WELD ARGONMIX 2% BYTESFLASKA S11 | REF. I2533S11M2E001

Köp hyresfri gasflaska med Argon & 2% Koldioxid blandning där man får flera fördelar när man svetsar rostfritt.

ALbee Weld Argonmix 2% är en svetsgas innehållande Argon and 2% Koldioxid i en liten kompakt hyresfri gascylinder.

Innehållande 2% Koldioxid i Argongas, är ALbee Weld Argonmix 2% ett smart val för både yrkesmässiga och hobby svetsare som vill ha en hyresfri lösning av sitt gasbehov.

 • ALbee Weld ArgonMix 2% CO2 lämpar sig till kunder med lägre gasbehov eller som har en ambulerande verksamhet där man arbetar med MAG-svetsning i rostfritt stål
 • 2% CO₂ ger en god ljusbågs stabiliserande effekt, ger en god finish på svetsfogen och den låga halten av CO2 skyddar mot förbränning av kolet i tråd och material
 • I övrigt har ALbee Weld Argonmix 2% CO2 samma fördelar som övriga gasflaskor i familjen

Vilka är fördelarna med ALbee Weld Argonmix (2% CO2) gas?

 • Friköpta gastuber - inga hyror och inga hyresavtal att bevaka som ska förlängas och förskottsbetalas. 
 • Inbyggd regulator - vi tar hand om servicen av den.
 • Innehållsmätare - mycket tydlig innehållsmätare ger bra kontroll och ger dig svar på hur mycket gas som finns kvar i flaskan
 • Med snabbkopplingen på slangen kommer du snabbt igång med arbetet.
 • Det ergonomiska handtaget gör att du lätt kan ta med dig flaskan på svårtillgängliga ställen
 • 11-liters flaskor som är lätta att bära.
 • Lätt och säker transport av ALbee gasflaskor och tjänstevikten i din bil minskar betydligt jämfört med en 20-liters flaska.
 • Med ALbee kan du köra helt lagligt och slipper böter, ifall du hamnar i en ADR-kontroll. Koppla loss slangen och stäng ventilen först.

I vilken flaskstorlek kan jag köpa ALbee Weld Argonmix 2% CO2?

ALbee ALbee Weld Argonmix (2% CO2) finns i 11 liters friköpta gastuber.

-

11 liter

Flasktryck

200 bar

Volym Weld Argonmix 2% CO2


2,4 m3

Höjd (mm)

780

Diameter (mm)

182

Fullvikt (kg)

20

Hur länge kan jag svetsa med ALbee Weld Argonmix (2% CO2) friköpta gasflaskor?

Gas

Process

Flöden

Kapacitet 11 liter

Weld Argonmix (2% CO2)

MAG

15 liter/min

2 tim 33 min

Var kan jag köpa ALbee ALbee Weld Argonmix (2% CO2)? 

ALbee gasflaskor säljes i över 200 återförsäljare i hela Sverige

Hitta din närmaste återförsäljare nu


Läs mer om ALbee hyresfri gasflaskor

Tryck

200 bar

Storlek

S11 MINITOP

Innehåll

2.40 m³

Relativ densitet, gas

Tyngre än luft

Anslutning

Snabbkoppling

N° CAS

7440-37-1 / 124-38-9

Sammansättning (%-vol)

Ar + CO2 2 % ±0,5 %

Andra komponenter (ppm w/w)

H2O (5 bar) ≤ 40
O2 ≤ 50
N2 ≤ 200

Lukt

Luktfri

Färg

färglös

 • safety

 • Personligt skydd: Sörj för tillräcklig ventilation.

 • Risker: Komprimerade gaser

 • Explosionsområde: icke brandfarlig


 • transportation

 • Transportinformation: Komprimerade gaser

 • Officiell transportbenämning: Komprimerad gas, N.O.S.

 • UN-nummer: 1956

 • ADR/RID: 2

 • Klassificeringskod: 1A

 • ADR

ALBEE WELD ARGONMIX (2% CO2)

Mer om ALBEE WELD ARGONMIX (2% CO2)

Köp hyresfri gasflaska med Argon & 2% Koldioxid blandning där man får flera fördelar när man svetsar rostfritt.