ALBEE WELD ARGONMIX BYTESFLASKA 11L 200 BAR (EOI) |

ALBEE WELD ARGONMIX BYTESFLASKA 11L 200 BAR (EOI) |

REF. I2673S11M2E001

Ar + CO2 18 % ±1,5 %

Gasemballage: Flaska
Storlek: 11L MINITOP
Tryck: 200 bar
Innehåll: 2,70 m³

Mer om ALBEE WELD ARGONMIX BYTESFLASKA 11L 200 BAR (EOI) | REF. I2673S11M2E001

Köp hyresfri gasflaska med Argon & 18% Koldioxid blandning för MAG-svetsning

ALbee Weld Argonmix 18% är en svetsgas innehållande Argon och 18% Koldioxid i en liten kompakt hyresfri gascylinder.

Innehållande 18% Koldioxid i Argongas, är ALbee Weld Argonmix 18% ett smart val för både yrkesmässiga och hobby svetsare som vill ha en hyresfri lösning av sitt gasbehov.

 • ALbee Weld ArgonMix 18% CO2 lämpar sig till kunder med lägre gasbehov där man arbetar med MAG-svetsning med tråd- och rörelektrod av låg- och olegerat stål
 • 18% CO₂ är tolerant mot ytföroreningar, ger god inträngning och lite svetssprut.
 • I övrigt har ALbee Weld Argonmix 18% CO2 samma fördelar som övriga gasflaskor i familjen

Vilka är fördelarna med ALbee Weld Argonmix 18% CO2 gas?

 • Friköpta gastuber - inga hyror och inga hyresavtal att bevaka som ska förlängas och förskottsbetalas. 
 • Inbyggd regulator - vi tar hand om servicen av den.
 • Innehållsmätare - mycket tydlig innehållsmätare ger bra kontroll och ger dig svar på hur mycket gas som finns kvar i flaskan
 • Med snabbkopplingen på slangen kommer du snabbt igång med arbetet.
 • Det ergonomiska handtaget gör att du lätt kan ta med dig flaskan på svårtillgängliga ställen
 • 5 liters och 11-liters flaskor som är lätta att bära.
 • Lätt och säker transport av ALbee gasflaskor i bil och tjänstevikten i din bil minskar betydligt jämfört med en 20-liters flaska.
 • Med ALbee kan du köra helt lagligt och slipper böter, ifall du hamnar i en ADR-kontroll. Koppla loss slangen och stäng ventilen först.

I vilken flaskstorlek kan jag köpa ALbee Weld Argonmix 18% CO2?

ALbee Weld Argonmix 18% CO2 finns i 5 liters och 11 liters friköpta gastuber.

-

5 liter

11 liter

Flasktryck

200 bar

200 bar

Volym Weld Argonmix 18% CO2


1,2 m3


2,7 m3

Höjd (mm)

680

780

Diameter (mm)

150

182

Fullvikt (kg)

10

20

Hur länge kan jag svetsa med ALbee Weld Argonmix 18% CO2 friköpta gasflaskor?

Gas

Process

Flöden

Kapacitet 5 liter

Kapacitet 11 liter

Weld Argonmix 18% CO2

MAG

15 liter/min

1 tim 10 min

2 tim 33 min


Var kan jag köpa ALbee ALbee Weld Argonmix 18% CO2? 

ALbee gasflaskor säljes i över 200 återförsäljare i hela Sverige

Hitta din närmaste återförsäljare nu

 


Läs mer om ALbee hyresfri gasflaskor

Tryck

200 bar

Storlek

11L MINITOP

Innehåll

2,70 m³

Molekylvikt

Mix

Relativ densitet, gas

Tyngre än luft

N° CAS

7440-37-1 / 124-38-9

Sammansättning (%-vol)

Ar + CO2 18 % ±1,5 %

Andra komponenter (ppm w/w)

H2O (5 bar) ≤ 40
N2 ≤ 200

Lukt

Luktfri

Färg

färglös

 • safety

 • Personligt skydd: Sörj för tillräcklig ventilation.

 • Risker: Innehåller gas under tryck; kan explodera under effekt av värme. Asfyxiant i höga koncentrationer.

 • Explosionsområde: icke brännbar


 • transportation

 • Transportinformation: Flaskor med komprimerad gas

 • Officiell transportbenämning: Komprimerad gas, N.O.S.

 • UN-nummer: 1956

 • ADR/RID: 2

 • Klassificeringskod: 1A

 • ADR

ALBEE WELD ARGONMIX (18% CO2)

Mer om ALBEE WELD ARGONMIX (18% CO2)

Köp hyresfri gasflaska med Argon & 18% Koldioxid blandning för MAG-svetsning