ALBEE FLAME OXYGEN BYTESFLASKA 5L 200 BAR (GOI) |

ALBEE FLAME OXYGEN BYTESFLASKA 5L 200 BAR (GOI) |

REF. I1009S05M2E001

O2 ≥ 99,5 %

Gasemballage: Flaska
Storlek: 5L MINITOP
Tryck: 200 bar
Innehåll: 1,10 m³

Mer om ALBEE FLAME OXYGEN BYTESFLASKA 5L 200 BAR (GOI) | REF. I1009S05M2E001

Köp hyresfri gasflaska med Oxygen för ditt dagliga behov till t ex smältning, svetsning och skärning

ALbee Flame Oxygen (O2) i en liten kompakt hyresfri gascylinder.

ALbee Flame Oxygen tillsammans med Flame Acetylen är ett utmärkt val för hantverkare och med mindre behov för sina flamapplikationer och som vill ha en kompakt hyresfri gaslösning.

 • Perfekt för rörmokare, byggnadsarbetare, bilreparationer och mekaniker och hobbysvetsare
 • Perfekt för silverbearbetning, kopparbearbetning, guldbearbetning

Vilka är fördelarna med ALbee Flame Oxygen O2 ?

 • Friköpta gastuber - inga hyror och inga hyresavtal att bevaka som ska förlängas och förskottsbetalas. 
 • Inbyggd regulator - vi tar hand om servicen av den.
 • Innehållsmätare - mycket tydlig innehållsmätare ger bra kontroll och ger dig svar på hur mycket gas som finns kvar i flaskan
 • Med snabbkopplingen på slangen kommer du snabbt igång med arbetet.
 • Det ergonomiska handtaget gör att du lätt kan ta med dig flaskan på svårtillgängliga ställen
 • 5- eller 11-liters flaskor som är lätta att bära.
 • Lätt och säker transport av ALbee gasflaskor i bil och tjänstevikten i din bil minskar betydligt jämfört med en 20-liters flaska.
 • Med ALbee kan du köra helt lagligt och slipper böter, ifall du hamnar i en ADR-kontroll. Koppla loss slangen och stäng ventilen först.

I vilken flaskstorlek kan jag köpa ALbee Flame Oxygen?

ALbee Flame Oxygen finns i 5 liters och 11 liters friköpta gastuber.

-

5 liter

11 liter

Flasktryck

200 bar

200 bar

Arbetstryck

0,5 - 5 bar

0,5 - 5 bar

Volym


1,1 m3


2,4 m3

Höjd (mm)

680

780

Diameter (mm)

150

182

Fullvikt (kg)

10

15

 

Var kan jag köpa ALbee Flame Oxygen? 

ALbee gasflaskor säljes i över 200 återförsäljare i hela Sverige

Hitta din närmaste återförsäljare nu

 


Läs mer om ALbee hyresfri gasflaskor

Tryck

200 bar

Storlek

5L MINITOP

Innehåll

1,10 m³

Molekylvikt

32 g/mol

Relativ densitet, gas
Relativ densitet, flytande

1,10 (luft=1)
1,10 (vatten=1)

N° CAS

7782-44-7

Andra komponenter (ppm-v)

H2O (5 bar) ≤ 200

Ytterligare information

Produkten uppfyller kraven i gällande standarder för skyddsgaser för svetsning och skärning med följande beteckningar: ISO 14175-O1

Lukt

Luktfri

Färg

färglös, vit i fast form

 • safety

 • Personligt skydd: Sörj för tillräcklig ventilation.

 • Risker: Kan orsaka eller intensifiera eld; oxidationsmedel. Innehåller gas under tryck; kan explodera om den är uppvärmd.

 • Explosionsområde: kraftigt brandunderstödjande (våldsam reaktion); kan orsaka antändning av brännbara material


 • transportation

 • Transportinformation: Flaskor med komprimerad gas

 • Officiell transportbenämning: Oxygen, komprimerad

 • UN-nummer: 1072

 • ADR/RID: 2

 • Klassificeringskod: 1 O

 • ADR

ALBEE FLAME OXYGEN

Mer om ALBEE FLAME OXYGEN

Köp hyresfri gasflaska med Oxygen för ditt dagliga behov till t ex smältning, svetsning och skärning