ALBEE COOL R744 BYTESFLASKA DUBBELVENTIL 8,5KG (GOI) |

ALBEE COOL R744 BYTESFLASKA DUBBELVENTIL 8,5KG (GOI) |

REF. I5109S11Z0E001

CO2 100 %

Gasemballage: Flaska
Storlek: 11L
Tryck: - 99 bar
Innehåll: 8,50 kg

Mer om ALBEE COOL R744 BYTESFLASKA DUBBELVENTIL 8,5KG (GOI) | REF. I5109S11Z0E001

Köp hyresfri gasflaska med R744 (CO2) miljövänligt och naturligt kylmedium för kyl- och värmesektorn (HVAC)

Koldioxid R-744, som är ett köldmedium

Kyla och värme

I samband med globala lagändringar förutser vi de närmaste åren stora förändringar inom kyl- och värmesektorn (HVAC). En hel del äldre köldmedium förbjuds och man vill tvinga fram användning av mer miljövänliga gaser, däribland Koldioxid R-744. Nya applikationer, anpassade för denna gas, kommer att presenteras på marknaden. Dessa omfattar både kyl- och värmeanläggningar.


Fordonsindustrin

Vi ser dessutom ett intresse från VW-verkstäder och deras serviceanläggningar att köpa denna gas från Air Liquide och våra återförsäljare.

Volkswagen har lanserat två nya elbilsmodeller på marknaden, ID 3 och ID 4 där kylsystemet ska servas med R-744. Fler bilmodeller är på väg från VW, bl.a. ID 6, samtidigt som även Mercedes har detta kylsystem i några av sina bilmodeller.


Varför satsar Air Liquide på R-744, ett köldmedium?

(Köldmedium = Refrigerant, därav R-et i produktnamnet)

Till följd av ovan nämnda lagändringar samt intresset från fordonsindustrin har Air Liquide valt att lansera en ALbee-flaska med Koldioxid R-744 (CO2 med <5 ppm H2O). Det är viktigt för användarna att gasen innehåller denna låga nivå av fukt. Renheten är 99,99%. 

Flaskan är utrustad med dubbelventil för uttag av CO2 både i flytande form och i gasform. 

Den låga vikten jämfört med en större hyrflaska gör att den är lämplig att använda vid mindre serviceuppdrag, t.ex påfyllning av en AC-anläggning på ett tak. Detta förutsätter förstås att serviceapplikationen är anpassad för CO2.

Var kan jag köpa ALbee Cool R-744? 

ALbee gasflaskor säljs hos över 200 återförsäljare i hela Sverige

Hitta din närmaste återförsäljare nu


Läs mer om ALbee hyresfri gasflaskor

Tryck

- 99 bar

Storlek

11L

Innehåll

8,50 kg

Relativ densitet, gas

1,52 (luft=1)

N° CAS

124-38-9

Andra komponenter (ppm w/w)

H2O ≤ 5

Lukt

Luktfri

Färg

färglös

 • safety

 • Personligt skydd: Sörj för tillräcklig ventilation.

 • Risker: Kan orsaka kvävning i höga koncentrationer

 • Explosionsområde: icke brandfarlig


 • transportation

 • Transportinformation: Flytande gaser

 • Officiell transportbenämning: Koldioxid

 • UN-nummer: 1013

 • ADR/RID: 2

 • Klassificeringskod: 2A

 • ADR

ALBEE COOL R744

Mer om ALBEE COOL R744

Köp hyresfri gasflaska med R744 (CO2) miljövänligt och naturligt kylmedium för kyl- och värmesektorn (HVAC)