Fakta

Gas

ACETYLEN L42 Smartop ACETYLEN

L42 Smartop

C2H2 ≥ 99.5 %

C2H2

Air Liquide producerar och levererar acetylen med högsta säkerhet i hela Europa i flaskor eller paket efter kundernas behov 19 BAR   L42   6 kg

ACETYLEN

L42 Smartop

C2H2 | C2H2 ≥ 99.5 %

19 BAR   L42   6 kg

ARTIKELNUMMER

I1901L42U0A001

VENTILUTLOPP

SMARTOP: G 3/4", invändig höger

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Svetsning, termisk skärning och termisk sprutning
Automatiserad smörjning av glasflaskformar i glasindustrin

TRANSPORTINFORMATION

Gas löst i lösningsmedel
Officiell transportbenämningAcetylen löst i lösningsmedel
UN-nummer1001
ADR/RIDKlass 2
Klassificeringskod 4 F
Officiell transportbenämning
ADR/RIDKlass
Klassificeringskod

GASDATA

Molekylvikt:26,04 g/mol

Relativ densitet, gas: 0,9 (luft=1)

Lukt: lökliknande Svaga varnande egenskaper vid låga koncentrationer

CAS-nummer: 74-86-2

EGENSKAPER

Risker: extremt brännbar
Explosionsområde: 2,4 to 83 vol-% i luft
Personligt skydd: sörj för tillräcklig ventilation - använd lämpliga skydd för händer, kropp och huvud - bär glasögon med rätt filter vid svetsning och skärning - rök inte när produkten hanteras

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Renhet (%-vol)
C2H2 ≥ 99.5 %
Andra komponenter (ppm-v)

ÖVERRENSSTÄMMELSE

(*) Maximalt fyllningtryck : 19 bar vid 15°C

ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.

Ta en titt på våra utrustningar

Vänta......