ACETYLEN PAKET 48KG |

ACETYLEN PAKET 48KG |

REF. I1901V08W0A001

C2H2 ≥ 99,5 %

Gasemballage: Paket
Storlek: V08*50L
Tryck: < 99 bar
Innehåll: 48 kg

Mer om ACETYLEN PAKET 48KG | REF. I1901V08W0A001

Air Liquide producerar och levererar acetylen med högsta säkerhet i hela Europa i flaskor eller paket efter kundernas behov

Tryck

< 99 bar

Storlek

V08*50L

Innehåll

48 kg

Molekylvikt

26 g/mol

Relativ densitet, gas

0,90 (luft=1)

Anslutning

G 3/4", invändig höger
SMARTOP: G 3/4", invändig höger
ALTOP: Snabbkoppling

N° CAS

74-86-2

Ytterligare information

(*) Maximalt fyllningtryck : 19 bar vid 15°C

Lukt

Vitlöksaktig. Svår att detektera vid låga koncentrationer.

Färg

färglös

 • safety

 • Personligt skydd: Sörj för tillräcklig ventilation - använd lämpliga skydd för händer, kropp och huvud - bär glasögon med rätt filter vid svetsning och skärning - rök inte när produkten hanteras.

 • Risker: Kvävning i höga koncentrationer; narkotisk

 • Explosionsområde: mycket brandfarliga; risk för explosion


 • transportation

 • Transportinformation: Lösta gaser

 • Officiell transportbenämning: Acetylen, löst

 • UN-nummer: 1001

 • ADR/RID: 2

 • Klassificeringskod: 4 F

 • ADR

ACETYLEN

Mer om ACETYLEN

Air Liquide producerar och levererar acetylen med högsta säkerhet i hela Europa i flaskor eller paket efter kundernas behov