3D HEAT MIX 2,65%H2/AR FLASKA 50L 200 BAR |

3D HEAT MIX 2,65%H2/AR FLASKA 50L 200 BAR |

REF. I3253L50R2A001

Ar + H2 2,65 % ±0,27 %

Gasemballage: Flaska
Storlek: 50L
Tryck: 200 bar
Innehåll: 10,90 m³

Mer om 3D HEAT MIX 2,65%H2/AR FLASKA 50L 200 BAR | REF. I3253L50R2A001

3D Heat Mix är en argon/hydrogen-blandning som garanterar en inert atmosfär för 3D-printning av metall

Tryck

200 bar

Storlek

50L

Innehåll

10,90 m³

Relativ densitet, gas

Tyngre än luft

Anslutning

W 24,32 x 1/14", utvändig höger, DIN 10

Sammansättning (%-vol)

Ar + H2 2,65 % ±0,27 %

Andra komponenter (ppm-v)

O2 + H2O ≤ 10
totalt föroreningar < 20*

Lukt

Luktfri

Färg

färglös

 • safety

 • Personligt skydd: Sörj för tillräcklig ventilation.

 • Risker: Kan orsaka kvävning i höga koncentrationer

 • Explosionsområde: icke brandfarlig


 • transportation

 • Transportinformation: Komprimerade gaser

 • Officiell transportbenämning: Komprimerad gas, N.O.S. (Argon, Hydrogen)

 • UN-nummer: 1956

 • ADR/RID: 2

 • Klassificeringskod: 1A

 • ADR

3D Heat Mix 2,65%H2/Ar

Mer om 3D Heat Mix 2,65%H2/Ar

3D Heat Mix är en argon/hydrogen-blandning som garanterar en inert atmosfär för 3D-printning av metall