3D HEAT MIX 2,65%H2/AR

3D HEAT MIX 2,65%H2/AR

Ar + H2 2,65 % ±0,27 %
3D Heat Mix är en argon/hydrogen-blandning som garanterar en inert atmosfär för 3D-printning av metall
Ar / H2-blanding till sintring i Additive Manufacturing
Filter

Mer om 3D Heat Mix 2,65%H2/Ar