MÅNGA FÖRDELAR MED ALBEE:

 

  • Hyresfria gasflaskor - inga hyror och inga hyresavtal att bevaka som ska förlängas och förskottsbetalas. 

  • Inbyggd regulator - vi tar hand om servicen av den.

  • Innehållsmätaren  - ger dig svar på hur mycket gas som finns kvar i flaskan

  • Med snabbkopplingen på slangen kommer du snabbt igång med arbetet.

  • Det ergonomiska handtaget gör att du kan ta med dig flaskan på svårtillgängliga ställen

  • 5- eller 11-liters flaskor som är lätta att bära.

  • Tjänstevikten i din bil minskar betydligt jämfört med en 20-liters flaska.

  • Med ALbee kan du köra helt lagligt och slipper böter, ifall du hamnar i en ADR-kontroll
     

Vänta......