När flaskan är tom - återfyllning av gas

Du kan köpa återfyllning av din ALbeeTM gasflaska hos någon av våra återförsäljare. Vi har nära 200 ALbee försäljningsställen över hela landet och därmed också ett försäljningsställe nära dig. Du betalar endast för gasen, och alltså inte för en ny gasflaska.

Köp av ny gasflaska

Om du behöver köpa en helt ny ALbee gasflaska, 5 eller 11 liter, kan du göra det hos våra återförsäljare

När du har köpt en ALbee-flaska, är det du som har ägarrätten. Din flaska följer lagen när det gäller underhåll, tryckprovning och gasfyllning. Flaskan är köparens egendom, och kan därför inte köpas tillbaka. Tomma gasflaskor kan bara bytas till gasflaskor av samma storlek och samma gas, såvida du inte önskar betala mellanskillnaden

Vänta......